Tesisat ve Taahhüt

– Şantiye yönetim kadrosunun belirlenmesi (Şantiye Şefi / Saha Mühendisi)
– İş programı hazırlanması
– Şantiye mobilizasyonu (İşçi yatakhaneleri, ofis binası ve depo tesislerinin kurulması)
– İş programı doğrultusunda iş gücü ve malzeme ihtiyaçlarının aylara göre belirlenmesi
– Aylık finans programının işverene sunulması
– Kullanılması düşünülen malzemelerin teknik özelliklerini içeren katalogları ile birlikte numunelerinin işverene sunulup onaylarının alınması
– Kullanılacak olan malzemelerin temini
– Şantiyede çalışıcak işçilerin organizasyonlarının yapılması
– Numune imalatların şantiye sahası içerisinde uygulanması (Numune oda tesisatı / kablo tavası imalatları / pano imalatı vb.)
– Dekorasyon ve mekanik projeler ışığında hazırlanmış olan uygulama projelerine göre alt yapı tesisatlarının yapımı (Borulama / Kablo tavaları montajı / Kablo çekimi)
– Pano montajları esasında tüm tesisatların testedilmesi
– Montaj işlemleri
– Test ve devreye alma
– As-built projelerinin teslimi
– Geçici kabul
– Kesin hakedişlerin tanzimi
– Kesin kabul
– Proje raporunun hazırlanması
– Teknik şartnemelerin hazırlanması
– Keşiflerin düzenlenmesi
– Hazırlanan projelerin EMO – TEDAŞ – TÜRK TELEKOM onaylarının alınması
– İşletme ve bakım şartnamelerinin hazırlanması
– İmalatların tamamlanıp tesisin devreye alınması aşamasında as-built projelerinin çizimi

 

İletişim : 0 554 272 59 39